29.11.2018 14:50

Hotărâri 29.11.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.11.2018, au fost analizate și validate 22 programe de studii universitare, dintre care șapte programe de studii universitare de licență, 13 programe de studii universitare de masterat și două DPPD-uri, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C7: Științe economice 2

C11: Științe inginerești 2

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE