30.03.2017 14:15

Hotărâri 30.03.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.03.2017, au fost analizate și validate 50 programe de studii universitare, dintre care 31 programe de studii universitare de licență, 19 programe de studii universitare de masterat, o contestație și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Contestație
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE