30.08.2018 14:56

Hotărâri 30.08.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.08.2018, au fost analizate și validate două evaluări externe instituționale, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE