31.01.2019 15:52

Hotărâri 31.01.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 31.01.2019, au fost analizate și validate 29 programe de studii universitare, dintre care 25 programe de studii universitare de licență, patru programe de studii universitare de masterat, și 21 domenii de masterat, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE