Hotărâri 25.06.2020

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.06.2020, au fost analizate și validate 36 programe de studii universitare, dintre care 28 programe de studii universitare de licență, opt programe de studii universitare de masterat și o evaluare instituțională, conform documentului atașat. _25.06.2020Hotarari ale Consiliului ARACIS

Dezbatere publică – Standarde ID/IFR

Învățământ la distanță/online Invatamint la distanta/online – Definitii Interactiuni in mediul de lucru online Standarde ID/IFR   ARACIS propune Instituțiilor de Învățământ Superior interesate o dezbatere o dezbatere publică privind conținutul noilor Standarde de calitate pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă. Vă rugăm să transmiteți comentariile, observațiile și propunerile dumneavoastră până la data […]