Hotărâri 29.10.2020

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.10.2020, au fost analizate și validate 20 programe de studii universitare, dintre care 16 programe de studii universitare de licență, 4 programe de studii universitare de masterat, și 16 domenii de studii universitare de masterat, conform documentului atașat. 29.10.2020Hotarari ale Consiliului ARACIS_

Programul vizitelor de evaluare externă (26.10.2020-30.10.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 26.10.2020-30.10.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]

Programul vizitelor de evaluare externă (19.10.2020-23.10.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 19.10.2020-23.10.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]

COMUNICAT

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS a luat la cunoștință de informațiile apărute în spațiul public cu privire la anularea diplomelor de studii ale domnului Laurențiu Barangă și a decis (decizia nr. 15 / 12.10.2020) excluderea acestuia din Registrul Național al Evaluatorilor (RNE), gestionat de agenție. Totodată, precizăm faptul că domnul Laurențiu Barangă a fost inclus […]

Radiere din Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS

Se aproba radierea din Registrul National al Evaluatorilor ARACIS a domnului Conf. univ. dr. Laurențiu Baranga, de la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, ca urmare a Hotărârii nr. 876/2020, definitive, dată în Dosarul nr. 2977/2/2020, judecat la data de 23.09.2020 de către Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală. Decizia nr. 15/12.10.2020

Programul vizitelor de evaluare externă (12.10.2020-16.10.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 12.10.2020-16.10.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]

SESIUNE DE FORMARE ONLINE Evaluare programe/domenii/instituțional în modul de lucru mixt (blended) 30.10.2020

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează în ziua de 30 octombrie 2020 Sesiunea de formare online – „Evaluare programe/domenii/ instituțional în modul de lucru mixt (blended)”. Prezentare evaluare instituțională în modul mixt – Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu Prezentare evaluare programe și domenii de studii universitare de licență și […]