Modificări la Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat – aprobat in 2017

Urmare a Deciziei Consiliului ARACIS din 26 Noiembrie 2020 Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat se modifică după cum urmează: 1. Articolul 6.7 se modifică și va avea următorul conținut: 6.7 Echipa de evaluatori realizează o vizită de evaluare la instituția de învățământ superior care a solicitat evaluarea, pentru […]

Modificare a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – aprobat in aprilie 2010

Urmare a Deciziei Consiliului ARACIS din 26 Noiembrie 2020, Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1.3 se modifică și va avea următorul conținut: 1.3. Etapele metodologice privind autorizarea funcționării provizorii sau acreditarea/evaluarea periodică a programelor de studii universitare […]

Programul vizitelor de evaluare externă (21.12.2020-25.12.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 21.12.2020-25.12.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Academia […]

Hotărâri 17.12.2020

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.11.2020, au fost analizate și validate 37 programe de studii universitare, dintre care 33 programe de studii universitare de licență și patru programe de studii universitare de masterat, și 25 domenii de studii universitare de masterat, conform documentului atașat. 17.12.2020Hotarari ale Consiliului ARACIS

Programul vizitelor de evaluare externă (14.12.2020-18.12.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 14.12.2020-18.12.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]

Programul vizitelor de evaluare externă (07.12.2020-11.12.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 07.12.2020-11.12.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]

Programul vizitelor de evaluare externă (30.11.2020-04.12.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 30.11.2020-04.12.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]