COMUNICAT referitor la hotărârile Consiliului ARACIS din luna martie 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 25 martie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior și a luat mai multe hotărâri importante pentru asigurarea calității educației oferite de sistemul de învățământ superior din România. Totodată, au fost […]

Programul vizitelor de evaluare externă (29.03.2021-02.04.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 29.03.2021-02.04.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]

Hotărâri 25.03.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.03.2021, au fost analizate și validate 36 programe de studii universitare, dintre care 27 programe de studii universitare de licență și 8 programe de studii universitare de masterat, un DPPD și 24 domenii de studii universitare de masterat, conform documentului atașat. _25.03.2021Hotarari ale Consiliului ARACIS

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) implică deja studenții și federațiile studențești din România în procesele de evaluare și asigurare a calității   Consiliul ARACIS a analizat Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei nr. BP109/2021, disponibilă pe site-ul Camerei Deputaților și, în […]

Programul vizitelor de evaluare externă (22.03.2021-26.03.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 22.03.2021-26.03.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]

Programul vizitelor de evaluare externă (15.03.2021-19.03.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 15.03.2021-19.03.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]

Programul vizitelor de evaluare externă (08.03.2021-12.03.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 08.03.2021-12.03.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1.  Universitatea […]