COMUNICAT referitor la hotărârile Consiliului ARACIS din luna iulie 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 29 iulie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România. Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și […]

Programul vizitelor de evaluare externă (26.07.2021-30.07.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 26.07.2021-30.07.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]

Programul vizitelor de evaluare externă (19.07.2021-23.07.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 19.07.2021-23.07.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]

Programul vizitelor de evaluare externă (12.07.2021-16.07.2021)

C11 1. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Inginerie și managementul afacerilor (autorizare provizorie licență) 2. Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca – Ingineria mediului (evaluare periodica licență) C13 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi – Istorie (Focșani)_ID (autorizare provizorie licență)

COMUNICAT referitor la hotărârile Consiliului ARACIS din luna iunie 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 30 iunie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România. Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și […]

COMUNICAT referitor la publicarea primului număr al Buletinului informativ al ARACIS

Avem plăcerea de a anunța toate părțile interesate că Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a publicat, în format online, primul număr al Buletinului său informativ, referitor la perioada ianuarie – aprilie 2021, care este disponibil aici.     Direcția Relații Internaționale, Proiecte, Comunicare și Cercetare, ARACIS     București, 2 […]

Programul vizitelor de evaluare externă (05.07.2021-09.07.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 05.07.2021-09.07.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]