Hotărâri 30.06.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.06.2021, au fost analizate și validate 111 programe de studii universitare, dintre care 95 programe de studii universitare de licență, 12 programe de studii universitare de masterat, 4 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 16 domenii de studii universitare de masterat și 3 […]