Anunț examen de promovare a personalului contractual propriu

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, în conformitate cu prevederile OUG nr.75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calității educației, cu prevederile art. 12 (3) lit.d din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS, aprobat de Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 22/30.04.2020 şi cu art. […]

Anunț concurs de ocupare a unor posturi contractuale de execuție (16 posturi), vacante, pe perioada nedeterminată din cadrul Aparatului tehnic al ARACIS

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu sediul București, B-dul Mărăști nr. 59, sect.1, în conformitate cu prevederile OUG nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, aprobată de Legea nr. 33/2021 și ale Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru […]

Anunț concurs funcții de conducere și funcții de execuție (3 posturi de conducere și 2 posturi de execuție)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu sediul București, B-dul Mărăști nr. 59, sect.1, în conformitate cu prevederile OUG nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, aprobată de Legea nr. 33/2021 și ale Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru […]

Anunț concurs membrii Consiliului ARACIS (11 posturi)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, agenţie înscrisă în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – EQAR, scoate la concurs 11 (unsprezece) posturi pentru Consiliul ARACIS, în conformitate cu prevederile art.191 lit. a) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările şi completările […]