COMUNICAT: ARACIS a finalizat evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat  

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează toate părțile interesate de asigurarea calității în învățământul superior cu privire la faptul că, în luna decembrie 2021, agenția a finalizat evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat. Evaluarea externă a fost realizată în perioada mai-decembrie 2021 și a presupus evaluarea a 50 […]

Hotărâri 28.12.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.12.2021, au fost analizate și validate 16 programe de studii universitare, dintre care 13 programe de studii universitare de licență, 1 program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică și 3 programe de studii universitare de masterat, 9 domenii de masterat, 1 contestație, 3 evaluări […]

Informare Buletinul informativ al Reţelei Central-Est Europene a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – Decembrie 2021

ARACIS are plăcerea să aducă la cunoştinţa publicului interesat că Reţeaua Central-Est Europeană a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA) a publicat recent volumul 11, nr. 2/ Decembrie 2021 al Buletinului său informativ, în care apare și contribuția ARACIS, care se referă la principalele rezultate obținute în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din perioada 1 – 16 decembrie 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 16 decembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România. Prezentăm în cele ce urmează temele și hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în […]

COMUNICAT DE PRESĂ ARACIS extinde colaborarea cu agențiile de asigurare a calității din țările învecinate

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și Comitetul Maghiar de Acreditare (MAB) vor colabora, sub egida unui Memorandum, semnat la data de 15 decembrie 2021, cu scopul promovării învățământului superior de calitate din România și Ungaria și al dezvoltării relațiilor de cooperare existente între cele două agenții de asigurare a calității. […]

Programul vizitelor de evaluare externă (20.12.2021-24.12.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 20.12.2021-24.12.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu ghidurile de evaluare specifice, evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu […]

Hotărâri 16.12.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 16.12.2021, au fost analizate și validate 21 programe de studii universitare, dintre care 17 programe de studii universitare de licență și 4 programe de studii universitare de masterat, 1 domeniu de masterat, 1 contestație, 2 evaluări instituționale și 16 evaluări IOSUD-DSD, conform documentului atașat. 16.12.2021Hotarari ale Consiliului ARACIS

COMUNICAT referitor la finalizarea Cadrului european pentru asigurarea comprehensivă a calității Universităților Europene

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează toate părțile interesate cu privire la faptul că a fost finalizat Cadrul european pentru asigurarea comprehensivă a calității Universităților Europene, care are drept obiectiv crearea unei abordări comune a asigurării calității la nivelul Universităților Europene. „Inițiativa europeană Erasmus+ European Universities (Universități Europene)” urmărește consolidarea […]