Programul vizitelor de evaluare externă (02.05.2022-06.05.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 02-06.05.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea din București: – Publicitate_ID (acreditare licență) Universitatea „Transilvania“ din […]

Programul vizitelor de evaluare externă (25.04.2022-29.04.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 25.04.2022 – 29.04.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele […]

INFORMARE referitoare la publicarea primului număr din anul 2022 al Buletinului informativ al ARACIS

Avem plăcerea de a anunța toate părțile interesate că Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a publicat, în format online, primul număr din anul 2022 al Buletinului său informativ, referitor la activitățile desfășurate de agenție în perioada ianuarie-martie 2022. Buletinul informativ este disponibil aici. Serviciul Relații Internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare și […]

Programul vizitelor de evaluare externă (18.04.2022-22.04.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 18.04.2022 – 22.04.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele […]

Anunț concurs de promovare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) și (2) si 451 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare […]

Programul vizitelor de evaluare externă (11.04.2022-15.04.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 11.04.2022 – 15.04.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele […]