Hotărâri 28.07.2022

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.07.2022, au fost analizate și validate 35 programe de studii universitare, dintre care 24 programe de studii universitare de licență, 1 program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini și 10 programe de studii universitare de masterat, 11 domenii de masterat, 6 domenii de studii universitare de doctorat […]

COMUNICAT DE PRESĂ

ARACIS extinde colaborarea cu agențiile de asigurare a calității din statele învecinate Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și Agenția Națională pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior din Ucraina (NAQA) vor colabora, sub egida Memorandum-ului, semnat la data de 25 iulie 2022, cu scopul dezvoltării unor procese de asigurare a calității relevante, […]

Sesiune de formare a studenților în domeniul asigurării externe a calității în învățământul superior (7 – 14 iulie 2022)

În perioada 7 – 14 iulie 2022, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și federațiile studențești au organizat, cu sprijinul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV B), sesiunea de formare a studenților în domeniul asigurării externe a calității în învățământul superior, cu participarea a peste 70 de […]

Programul vizitelor de evaluare externă (18.07.2022-22.07.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 18.07.2022-22.07.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Vest Timișoara: – Informatică economică (acreditare domeniu […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna iunie 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință în 29 și 30 iunie 2022. Au fost validate rezultatele evaluărilor și avizele acordate pentru programele/ domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; s-a informat despre participarea ARACIS la evenimente și activități naționale și internaționale și au […]

Programul vizitelor de evaluare externă (11.07.2022-15.07.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 11.07.2022-15.07.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu: – Montanologie ID (evaluare […]

Informare Participarea ARACIS la conferința Alianței Europene EuroCampus și la întâlnirile cu reprezentanții agenției franceze Hcéres 29 iunie – 1 iulie 2022

Domnul Președinte, Conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu, a participat, în perioada 29 iunie – 1 iulie 2022, la conferința Alianței Europene Campus des universités européennes (EuroCampus) și la întâlnirile cu reprezentanții agenției franceze de asigurare a calității, Înaltul Consiliu pentru Evaluarea Cercetării și a Învățământului Superior – Hcéres, care au avut loc la Paris. Conferința […]

Programul vizitelor de evaluare externă (04.07.2022-08.07.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 04.07.2022-08.07.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I“ din București: – Echipamente […]