INFORMARE referitoare la publicarea celui de-al doilea număr din anul 2022 al Buletinului informativ al ARACIS

Avem plăcerea de a anunța toate părțile interesate că Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a publicat, în format online, cel de-al doilea număr din anul 2022 al Buletinului său informativ, referitor la activitățile desfășurate de agenție în perioada aprilie – iunie 2022. Buletinul informativ este disponibil aici: https://www.aracis.ro/buletin-informativ/. Serviciul Relații […]

Publicarea Standardelor de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicații practice şi evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează instituțiile de învățământ superior și toate părțile interesate în asigurarea calității în învățământul superior cu privire la definitivarea și publicarea, pe pagina web a Agenției, a Standardelor de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicații practice şi […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna iulie 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință în data de 28 iulie 2022. Au fost validate rezultatele evaluărilor și avizele acordate pentru programele/ domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; s-a informat despre participarea ARACIS la evenimente și activități naționale și internaționale și au […]

COMUNICAT referitor la evenimentul organizat de ARACIS în data de 27 iulie 2022

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 27 iulie 2022, evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021 și sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenției pentru perioada 2022 – 2026 și la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a […]

Evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021 și sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenției pentru perioada 2022 – 2026 și la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 27 iulie 2022, evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021 și sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenției pentru perioada 2022 – 2026 și la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a […]