INFORMARE Participarea ARACIS la masa rotundă cu tema „Provocări și perspective în chestionarea satisfacției studenților din România cu privire la experiența universitară”, organizată de UEFISCDI

Domnul Președinte Conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu a participat, în data de 27 septembrie 2022, la masa rotundă organizată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), cu tema „Provocări și perspective în chestionarea satisfacției studenților din România cu privire la experiența universitară”. Masa rotundă a avut loc în cadrul […]

Programul vizitelor de evaluare externă (03.10.2022-07.10.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.10.2022-07.10.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad: – Jurnalism (evaluare periodică […]

INFORMARE Participarea ARACIS la Convocarea științifică și metodică a personalului didactic din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București

În data de 27 septembrie 2022, domnul Președinte, Conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu, a participat la Convocarea științifică și metodică a personalului didactic cu tema ,,Maximizarea rezultatelor învățării în contextul modernizării învățământului superior militar”, în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București (SEÎS). Dezbaterile moderate de domnul Președinte, Conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu […]

INFORMARE cu privire la participarea reprezentanților ARACIS la Workshop-ul și Adunarea generală a Reţelei Centrale și Est Europene de Asigurare a Calității (CEENQA) 23-24 septembrie 2022

În perioada 23-24 septembrie au avut loc Workshop-ul cu tema „Independența agențiilor de asigurare a calității” și Adunarea generală a Reţelei Centrale și Est Europene de Asigurare a Calității (CEENQA) 2022, desfășurate în Istanbul, Turcia. Evenimentele au fost găzduite de Asociația pentru Evaluarea și Acreditarea Programelor de Formare a Profesorilor din Turcia (Association for Evaluation […]

Hotărâri 28.09.2022

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.09.2022, au fost analizate și validate 2 programe de studii universitare de licență, 1 program de studii universitare de masterat și 1 evaluare instituțională, conform documentului atașat. 28.09.2022Hotarari ale Consiliului ARACIS

Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisia de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

ARACIS anunță scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul următoarelor Comisii de Experți Permanenți (de specialitate) ale ARACIS: • C1_Științe exacte şi științe ale naturii • C2_Științe umaniste şi teologie • C3_Științe juridice • C5_Științe administrative, ale educației şi psihologie • C6_Științe economice (I) • C7_Științe economice (II) • C8_Arte, arhitectură, urbanism, educaţie fizică […]

Informare privind acceptarea ARACIS ca membru al Consorțiului European pentru Acreditare în Învățământul Superior (ECA)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) are onoarea să anunțe aprobarea aplicației ARACIS de a deveni membru al Consorțiului European pentru Acreditare în Învățământul Superior (The European Consortium for Accreditation in Higher Education – ECA), în data de 12 septembrie 2022, în cadrul Adunării Generale a Consorțiului reunit la Paris cu […]

Anunț concurs de promovare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) și (2) si 451 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare […]