Hotărâri 22.12.2022

În ședința Consiliului ARACIS din data de 22.12.2022, au fost analizate și validate 52 programe de studii universitare de licență, 5 programe de studii universitare de masterat, 2 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 1 program de program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, 13 domenii de studii universitare […]

Programul vizitelor de evaluare externă (19.12.2022-23.12.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 19.12.2022-23.12.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Politehnica din Bucureşti: – Mecatronică (evaluare periodică licență) […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna noiembrie 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință, în perioada 23 – 24 noiembrie 2022. În cadrul acesteia au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și […]

Programul vizitelor de evaluare externă (12.12.2022-16.12.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 12.12.2022-16.12.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: – Chimie (evaluare periodică domeniu […]

Programul vizitelor de evaluare externă (05.12.2022-09.12.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 05.12.2022-09.12.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi: – Psihologie ID […]