Programul vizitelor de evaluare externă (29.05.2023-02.06.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 29.05.2023 – 02.06.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară […]

Hotărâri 25.05.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.05.2023, au fost analizate și validate 88 programe de studii universitare de licență, 13 programe de studii universitare de masterat, 2 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 3 programe pregătitoare de limba română pentru cetățenii străini, 7 domenii de studii universitare de masterat […]

Programul vizitelor de evaluare externă (22.05.2023-26.05.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 22.05.2023 – 26.05.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Craiova: – Economie şi afaceri internaţionale […]

INFORMARE cu privire la adeziunea ARACIS, în calitate de membru afiliat, la Consiliul pentru educație doctorală al Asociației Europene a Universităților (EUA Council for Doctoral Education)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) are onoarea să anunțe aprobarea aplicației agenției de a deveni membru afiliat al Consiliului pentru educație doctorală al Asociației Europene a Universităților (EUA Council for Doctoral Education), la sfârșitul lunii aprilie, în cadrul întâlnirii Consiliului EUA. Consiliul pentru educație doctorală al Asociației Europene a Universităților […]

Programul vizitelor de evaluare externă (15.05.2023-19.05.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 15.05.2023 – 19.05.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: – […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna aprilie 2023

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință, în data de 27 aprilie 2023. În cadrul acesteia au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și activități […]

Programul vizitelor de evaluare externă (08.05.2023-12.05.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 08.05.2023-12.05.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Politehnica din Bucureşti: – Tehnologii şi sisteme de […]