Hotărâri 31.08.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 31.08.2023, au fost analizate și validate 3 programe de studii universitare de masterat, 1 program pregătitor de limba română, 8 domenii de studii universitare de doctorat și 3 evaluări instituționale, conform documentului atașat. 31.08.2023Hotarari ale Consiliului ARACIS

Anunț de concurs

În conformitate cu dispozițiile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale art. IV alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr. 34/2023, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă […]

INFORMARE referitoare la publicarea numerelor 1 și 2 din anul 2023 ale Buletinului informativ al ARACIS

Avem plăcerea de a anunța toate părțile interesate că ARACIS a publicat, în format online, numerele 1 și 2 din anul 2023 ale Buletinului său informativ, referitor la activitățile desfășurate de agenție în perioada ianuarie – iunie 2023. Buletinul informativ este disponibil aici: https://www.aracis.ro/buletin-informativ/     Serviciul Relații Internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare și Organizare Evenimente, […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna iulie 2023

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință, atât în data de 13 iulie, cât și în data de 27 iulie 2023. În cadrul ședințelor au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări […]