Programul vizitelor de evaluare externă (30.10.2023-03.11.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 30.10.2023 – 03.11.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea din Craiova: – Relaţii internaţionale şi […]

Hotărâri 26.10.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.10.2023, au fost analizate și validate 22 programe de studii universitare de licenta,  1 program pregătitor de limba română, 1 domeniu de studii universitare de masterat și 2 domenii de studii universitare de doctorat,  conform documentului atașat.

Programul vizitelor de evaluare externă (23.10.2023-27.10.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 23.10.2023 – 27.10.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ din […]

INFORMARE cu privire la revizuirea procedurii de admitere în Registrul Național de Experți Evaluatori – cadre didactice

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a revizuit Procedura privind admiterea candidaților în Registrul Național de Experți Evaluatori (cadre didactice) – RNE CD, în conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2023 a învăţământului superior, cu modificările ulterioare. Conform noilor prevederi ale procedurii pot deveni experţi evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare, cu […]

Programul vizitelor de evaluare externă (16.10.2023-20.10.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 16.10.2023 – 20.10.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti: – […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna septembrie 2023

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință în 13 septembrie, 22 septembrie, cât și în data de 28 septembrie 2023. În cadrul ședințelor au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări despre […]

Programul vizitelor de evaluare externă (09.10.2023-13.10.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 09.10.2023 – 13.10.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea din Oradea: – Afaceri Internationale (evaluare […]

INFORMARE cu privire la publicarea traducerii în limba română a Comunicatului ministerial de la Roma

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează instituțiile de învățământ superior și toate părțile interesate în asigurarea calității în învățământul superior cu privire la publicarea, pe pagina web a Agenției, a traducerii în limba română a Comunicatului ministerial de la Roma (2020) și a anexelor acestuia:https://www.aracis.ro/documente-internationale/ În data de 19 noiembrie […]