COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna aprilie 2024

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în 4 și 11 aprilie 2024. În cadrul ședințelor au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și activități naționale și […]

Programul vizitelor de evaluare externă (22.04.2024-26.04.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 22.04.2024-26.04.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Academia de Studii Economice din Moldova: – Drept (evaluare […]

Programul vizitelor de evaluare externă (15.04.2024-19.04.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 15.04.2024-19.04.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București: – […]

Programul vizitelor de evaluare externă (08.04.2024-12.04.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 08.04.2024-12.04.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din București: […]

Hotărâri 04.04.2024

În ședința Consiliului ARACIS din data de 04.04.2024, au fost analizate și validate 24 programe de studii universitare de licență, 1 program de studii universitare de masterat, 2 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 17 domenii de studii universitare de masterat și 3 domenii de studii universitare de doctorat , […]