Programul vizitelor de evaluare externă (03.06.2024-07.06.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.06.2024-07.06.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea„Transilvania“ din Braşov: – Inginerie şi management în alimentaţia […]

Programul vizitelor de evaluare externă (27.05.2024-31.05.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 27.05.2024-31.05.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Fundaţia „Gaudeamus” – Universitatea „Tomis” din Constanța (evaluare instituțională) […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna mai 2024

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în data de 9 mai 2024. În cadrul ședinței au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și activități naționale și […]

Programul vizitelor de evaluare externă (20.05.2024-24.05.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 20.05.2024-24.05.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti: – Marketing (la […]

Programul vizitelor de evaluare externă (13.05.2024-17.05.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.05.2024-17.05.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Ecologică din Bucureşti: – Drept ID (autorizare provizorie […]

Hotărâri 09.05.2024

În ședința Consiliului ARACIS din data de 09.05.2024, au fost analizate și validate 43 programe de studii universitare de licență, 2 programe de studii universitare de masterat, 4 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 2 programe pregătitoare de limba română pentru cetățenii străini, 30 domenii de studii universitare de masterat, […]

Programul vizitelor de evaluare externă (06.05.2024-10.05.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 06.05.2024-10.05.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Vest din Timișoara: – Drept (evaluare domeniu […]