Obiective specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului, stabilite conform flexibilității programelor de pregătire doctorale și în concordanță cu cerințele pieței muncii in context european – element-cheie al Axei Prioritare 1, sunt următoarele:

1. Crearea / adaptarea programei de studii doctorale în domeniul Medicină dentară, conform necesităților actuale ale formarii inițiale a cercetătorilor din spațiul european al cercetării;

2. Asigurarea unui nivel european al pregătirii doctorale în domeniul Medicină dentară, prin colaborări cu universități de profil din U.E.;

3. Dezvoltarea și implementarea conceptului de „Școală graduală” (nuclee de pregătire și cercetare compuse din 3-4 doctoranzi, îndrumați direct de către un cercetător postdoctoral) în domeniul Medicină dentară;

Înființarea unui sistem de asigurare a calității programelor doctorale în domeniul Sănătate, consolidarea scolii doctorale, modernizarea programelor de studiu și cercetare, introducerea sistemului de școală graduală, accentuarea schimbului de bune practici creează premisele tranziției de la sistemul actual, bazat pe îndrumarea individuală a doctorandului, la sistemul modern al școlilor doctorale și graduale, conform prevederilor PND 2007-2013.

Elaborarea, în premieră, a unui sistem de asigurare a calității sistemului studiilor universitare de doctorat în domeniul Medicină dentară reprezintă o necesitate stringentă, în măsură să contribuie decisiv la îmbunătățirea rezultatelor (cuantificabile) ale școlii doctorale – obiectiv specific al D.M.I. 1.5.

Rezultate anticipate

1.    Susținerea / Dezvoltarea unei scoli doctorale;

2.    Elaborarea unei noi curricule de studii doctorale in domeniul Medicină dentară;

3.    Definirea și stabilirea unui standard de calitate pentru studii doctorale, în domeniul Medicină dentară;

4.    Formularea unei metodologii de evaluare a calității pentru studii doctorale în domeniul Medicină dentară.

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE