Quest for Quality for Students


Descrierea proiectului

Procesul de îmbunătățire este unui natural, însă este dificil de implementat în lipsa informaților relevante. Perspectiva studenților este rareori chestionată în procesul de reformare a asigurării calității în învățământul superior. The European Students' Union schimbă această stare prin implementarea proiectului Quest for Quality for Students (QUEST). Acesta încearcă atât să identifice punctul de vedere al studenților europeni asupra calități prin realizarea unui sondaj în rândul studenților europeni, cât și să il promoveze.

Dacă mobilitatea studențească este într-adevăr un angajament serios, există o nevoie a susținerii acesteia prin politici bazate pe inputul studenților. Această abordare va permite compararea perspectivelor studenților cu prevederile  instrumentelor existente de asigurare a calității.

QUEST va încuraja schimbarea rolului prezent al studenților în procesul de asigurare a calității prin mobilizarea uniunilor studențești care vor promova discuțiile centrate pe student în acest domeniu. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin lărgirea rețelei europene de studenți-experți în asigurarea calității și prin dezvoltarea de instrumente practice pe care organizațiile studențești să le folosească.

În cadrul acestui proiect, ARACIS îndeplinește rolul de organizație parteneră, fiind reprezentată de Prof Univ. Dr. Radu Mircea, ca Manager de proiect, de Oana Sârbu în calitatea de Asistent manager, Responsabil financiar, Camelia Vasile și Asistent de proiect, Mihai Marcu.

Cofinanțare

Proiectul QUEST este cofinanțat de
Comisia Europeană prin intermediul
Lifelong Learning Programme

Publicaţii QUEST

Quest for Quality for Students: back to basics

Quest for Quality for Students: Survey on Students' Perspectives

Quest for Quality for Students: Student handbook on Quality Assurance

Evenimente organizate

31 octombrie - Bruxelles - Conferinţă finală

29 noiembrie - 1 decembrie 2012, Valletta, Malta - Conferinţă de consultare QUEST

4 - 8 iulie 2012, Bucureşti, România - Workshop 3 QUEST

8 - 12 februarie 2012, Bruxelles, Belgia - Workshop 2 QUEST

13 - 16 iulie 2011, Edinburgh, UK - Workshop 1 QUEST

Comunicate de presă și articole despre proiectul QUEST

ESU combate gradul redus de implicare a studenților prin intermediul proiectului QUEST

„Nevoia de transparență în învățământul superior din Europa”

„Nu există un instrument coerent pentru identificarea percepției studenților asupra asigurării calității”

Parteneri

The European Students' Union (ESU) - coordonatorul proiectului - este organizația umbrelă pentru 44 de organizații naționale a studenților din 37 de țări. Scopul ESU este acela de a reprezenta și promova interesele educaționale, sociale, economice și culturale ale studenților la nivel european pe lângă toate organismele competente în domeniu. Prin membrii săi, ESU reprezintă peste 11 milioane de studenți din Europa.

National Union of Students Scotland - student participation in quality Scotland (sparqs) - este o agenție de dezvoltare națională care asistă universitățile, colegiile și asociațiile studențești să definească, împărtășească, îmbunătățească și să dezvolte practici care să promoveze parteneriate între studenți și instituțiile de învățământ, cu scopul de a îmbunătăți calitatea experienței învățării.

Freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften (FZS) - este o organizație umbrelă a reprezentanților studenților din Germania. Având circa 80 de asociații studențești membre, FZS reprezintă aproximativ 1 milion de studenți din Germania. Organizația FZS reprezintă la nivel național interesele sociale, culturale, politice și economice ale studenților din universități pe lângă celelalte părți interesate din învățământul superior, cum ar personalități din mediul politic și reprezentanți ai opiniei publice.

Scopul principal al proiectului este de a identifica perspectiva studenților asupra ceea ce înseamnă calitatea în învățământul superior, la nivel european.

Astfel, obiectivele proiectului sunt:

1. Identificarea informațiilor pe care studenții le găsesc importante în a le fi comunicate de către instituțiile de învățământ superior și compararea acestora cu modalitățile de informare existente. Crearea de modele centrate pe student în procesul de diseminare de informație.

2. Identificarea percepției studenților asupra metodelor de asigurare a calității existente, a punctelor tari și a punctelor slabe pe care aceste metode și proceduri le prezintă.

3. Crearea unor instrumente de dezvoltare a capacității participative a studenților în procesul asigurării și promovării calității în învățământul superior.

4. Asigurarea suportului pentru multiplicare informației și a cooperării europene în vederea asigurării calității în învățământul superior, la nivel național.

 

Proiectul se va desfășura pe parcursul a 32 de luni, începând cu Octombrie 2010.

Grupurile țintă al proiectului sunt: studenți europeni și reprezentanții acestora în uniunile studențești, asociațiile naționale studențești, conducerea academică, personalul activ în domeniul asigurării calității în învățământul superior, stakeholderi ai învățământului superior, organizații și asociații din domeniul asigurării calității, instituții de învățământ superior și personalul activ în domeniul politicilor publice.

Rezultatele principale ale proiectului sunt publicarea a două materiale: Quest Quality Concept publication (concepții asupra calității) și Student quality handbook (manualul studentului în domeniul calității). Aceste materiale au scopul de a oferi studenților atât conceptele teoretice cât și instrumentele practice în vederea stimulării contribuției lor la dezvoltarea calității educației.

Pentru informații suplimentare, puteți consulta site-ul propiectului: www.esu-online.org/projects/quest/ şi www.quest.esu-online.org

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE