Reforme naționale în domeniul învățământului superior 2017 – Proiect QAFIN 2017

Date fiind scopul, obiectivele propuse, precum și rezultatele așteptate, proiectul QAFIN este menționat, alături de alte proiecte, de Comisia Europeană, pe pagina web a acesteia, printre proiectele care contribuie la reforma sistemului național de învățământ superior în ceea ce privește aspectele legate de calitatea învățământului superior: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education-56_ro https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education-56_en