Prezentarea rezultatelor proiectului QAFIN în cadrul lucrărilor Consiliului Național al Rectorilor, Oradea 01 – 03 mai 2018

Dată fiind importanța rezultatelor proiectului QAFIN pentru comunitatea academică, reprezentanții Ministerului Educației Naționale (MEN), ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și experții Băncii Mondiale participă în mod constant la întâlnirile Consiliului Național al Rectorilor (CNR). La întâlnirea CNR care a avut loc la Oradea, în perioada 01 – 03 mai […]