Consultare publică online privind Metodologia pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii Iulie 2018

Ministerul Educației Naționale (MEN), în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), lansează în consultare publică online proiectul de Metodologie pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii. Proiectul de Metodologie a fost elaborat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior […]