Programul vizitelor de evaluare externă (10.02.2020-14.02.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 10.02.2020-14.02.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești 2. Universitatea din Petroșani 3. Universitatea […]