Comunicat privind prelungirea termenelor de evaluare externă în vederea acreditării conform OUG 141/2020

În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanta urgenta 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011: ”Termenele opozabile furnizorilor de educaţie din domeniul învăţământului superior, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 […]

Hotărâri 30.07.2020

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.07.2020, au fost analizate și validate 30 programe de studii universitare, dintre care 16 programe de studii universitare de licență, 13 programe de studii universitare de masterat, un DPPD, șapte domenii de studii universitare de masterat și două evaluări instituțională, conform documentului atașat. _30.07.2020Hotarari ale Consiliului ARACIS