Ghid privind evaluarea programelor / domeniilor de studii universitare în modul de lucru mixt (blended)

Domeniul de aplicare: procedurile de autorizare de funcționare provizorie, acreditare, evaluare periodica a programelor de studii universitare de licență, precum și a domeniilor și programelor de studii universitare de masterat în perioada stării de urgență, de alertă și până la ridicarea restricțiilor privind întâlnirile publice de către autoritățile de resort. Ghid privind evaluarea programelor / […]