SESIUNE DE FORMARE ONLINE Evaluare programe/domenii/instituțional în modul de lucru mixt (blended) 19.11.2020

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează în ziua de 19 noiembrie 2020 Sesiunea de formare online – „Evaluare programe/domenii/ instituțional în modul de lucru mixt (blended)”. Prezentare evaluare instituțională în modul mixt – Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu Prezentare evaluare programe și domenii de studii universitare de licență și […]

Programul vizitelor de evaluare externă (16.11.2020-20.11.2020)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 16.11.2020-20.11.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]