Anunț de selecție experți (tehnoredactor)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de expert pentru serviciile de tehnoredactare a articolelor propuse pentru a fi publicate în Revista pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior vol. 10, nr. 1 și […]

COMUNICAT Sesiuni de formare în domeniul asigurării calității învățământului superior organizate de ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 19 noiembrie 2020, a treia sesiune de formare online, desfășurată în contextul în care activitățile de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior, domeniilor de masterat și programelor de studii se pot realiza în această perioadă prin proceduri adaptate, denumite […]