Hotărâri 17.12.2020

În ședința Consiliului ARACIS din data de 17.12.2020, au fost analizate și validate 37 programe de studii universitare, dintre care 33 programe de studii universitare de licență și patru programe de studii universitare de masterat, și 25 domenii de studii universitare de masterat, conform documentului atașat. 17.12.2020Hotarari ale Consiliului ARACIS