Modificări la Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat – aprobat in 2017

Urmare a Deciziei Consiliului ARACIS din 26 Noiembrie 2020 Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat se modifică după cum urmează: 1. Articolul 6.7 se modifică și va avea următorul conținut: 6.7 Echipa de evaluatori realizează o vizită de evaluare la instituția de învățământ superior care a solicitat evaluarea, pentru […]

Modificare a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – aprobat in aprilie 2010

Urmare a Deciziei Consiliului ARACIS din 26 Noiembrie 2020, Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1.3 se modifică și va avea următorul conținut: 1.3. Etapele metodologice privind autorizarea funcționării provizorii sau acreditarea/evaluarea periodică a programelor de studii universitare […]