Programul vizitelor de evaluare externă (11.01.2021-15.01.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 11.01.2021-15.01.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare online și mixt, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea […]