COMUNICAT referitor la hotărârile Consiliului ARACIS din luna ianuarie 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 28 ianuarie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior și a luat mai multe hotărâri importante pentru sistemul de învățământ din România. Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le […]