Comunicat Referitor la conferința TARGET – GEECCO

În atenția tuturor părților interesate în activitățile de asigurare a calității în învățământul superior ARACIS implementează, în calitate de partener, proiectul „Adoptarea unei abordări reflexive a egalității de gen pentru transformarea instituțională (TARGET)”, finanțat prin programul Orizont 2020, ale cărui obiective sunt descrise, pe scurt, la secțiunea dedicată proiectului pe pagina web a agenției: https://www.aracis.ro/target/ […]