Hotărâri 25.02.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.02.2021, au fost analizate și validate 42 programe de studii universitare, dintre care 38 programe de studii universitare de licență și 4 programe de studii universitare de masterat, 17 domenii de studii universitare de masterat și o evaluare instituțională, conform documentului atașat. _25.02.2021Hotarari ale Consiliului ARACIS