Anunț concurs 9 posturi vacante

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu sediul București, B-dul Mărăști nr. 59, sect.1, organizează concurs în conformitate cu prevederile OUG nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice, aprobată de Legea nr. 33/2021 și ale Hotărârii de Guvern nr. […]

Hotărâri 27.05.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2021, au fost analizate și validate 41 programe de studii universitare, dintre care 26 programe de studii universitare de licență, 11 programe de studii universitare de masterat, 4 DPPD, 11 domenii de studii universitare de masterat și 1 contestație, conform documentului atașat. _27.05.2021Hotarari ale Consiliului ARACIS

Invitație pentru părțile interesate în învățământul superior

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) are permanent în atenție îmbunătățirea și eficientizarea implicării părților interesate în activitățile de asigurare a calității, precum și în structurile sale de conducere, ca o condiție obligatorie pentru creșterea relevanței acestor activități, dar și a încrederii societății în calitatea învățământului superior din România. În acest […]