Programul vizitelor de evaluare externă (26.07.2021-30.07.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 26.07.2021-30.07.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]