Anunț examen de promovare a personalului contractual propriu

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, în conformitate cu prevederile OUG nr.75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calității educației, cu prevederile art. 12 (3) lit.d din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS, aprobat de Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 22/30.04.2020 şi cu art. […]