Hotărâri 31.08.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 31.08.2021, au fost analizate și validate 3 programe de studii universitare, dintre care 2 programe de studii universitare de licență și 1 program de studii universitare de masterat, 2 evaluări instituționale și 1 evaluare IOSUD-DSD, conform documentului atașat. 31.08.2021Hotarari ale Consiliului ARACIS