COMUNICAT referitor la hotărârile Consiliului ARACIS din luna august 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 31 august 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România. Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și […]