COMUNICAT referitor la hotărârile Consiliului ARACIS din luna septembrie 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 30 septembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România. Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și […]

Programul vizitelor de evaluare externă (04.10.2021-08.10.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 04.10.2021-08.10.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu ghidurile de evaluare specifice, evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu […]