Anunț concurs (12 posturi)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu sediul București, B-dul Mărăști nr. 59, sect.1, organizează concurs în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru […]

Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor) Vol. 11, nr. 1 și 2 / 2021 – Quality Assurance Review for Higher Education (QAR)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de redactare și tehnoredactare a articolelor propuse pentru a fi publicate în Revista pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Quality Assurance Review […]