Anunț de concurs (3 posturi pentru Consiliul ARACIS)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, agenţie înscrisă în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – EQAR, scoate la concurs 3 (trei) posturi pentru Consiliul ARACIS, în conformitate cu prevederile art.191 lit. a) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările şi completările […]