Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor) Vol. 11, nr. 1 și 2 / 2021 – Quality Assurance Review for Higher Education (QAR)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de redactare și tehnoredactare a articolelor propuse pentru a fi publicate în Revista pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Quality Assurance Review […]