COMUNICAT DE PRESĂ ARACIS extinde colaborarea cu agențiile de asigurare a calității din țările învecinate

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și Comitetul Maghiar de Acreditare (MAB) vor colabora, sub egida unui Memorandum, semnat la data de 15 decembrie 2021, cu scopul promovării învățământului superior de calitate din România și Ungaria și al dezvoltării relațiilor de cooperare existente între cele două agenții de asigurare a calității. […]

Programul vizitelor de evaluare externă (20.12.2021-24.12.2021)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 20.12.2021-24.12.2021 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu ghidurile de evaluare specifice, evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu […]

Hotărâri 16.12.2021

În ședința Consiliului ARACIS din data de 16.12.2021, au fost analizate și validate 21 programe de studii universitare, dintre care 17 programe de studii universitare de licență și 4 programe de studii universitare de masterat, 1 domeniu de masterat, 1 contestație, 2 evaluări instituționale și 16 evaluări IOSUD-DSD, conform documentului atașat. 16.12.2021Hotarari ale Consiliului ARACIS