COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din perioada 17-31 decembrie 2021

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 28 decembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România. Prezentăm în cele ce urmează temele și hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în […]