COMUNICAT referitor la noua conducere a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

În ședința din data de 13 ianuarie 2022, Consiliul ARACIS a ales conducerea agenției și a desemnat membrii Biroului Executiv, astfel: conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU – președinte (Universitatea de Vest din Timișoara); prof. univ. dr. ing. Valentin NĂVRĂPESCU – vicepreședinte (Universitatea Politehnica București); prof. univ. dr. ing. Dorian COJOCARU – secretar general (Universitatea […]

Programul vizitelor de evaluare externă (17.01.2022-21.01.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 17.01.2022-21.01.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în conformitate cu ghidurile de evaluare în modul de lucru online sau mixt, în următoarele instituții de […]